Danh sách 85 quốc gia công nhận giấy phép lái xe quốc tế theo Công ước Vienna

Danh sách 85 quốc gia công nhận giấy phép lái xe quốc tế theo Công ước Vienna Theo công ước Vienna có giá trị sử dụng ở 85 quốc gia, công dân Việt Nam được cấp giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế sẽ được lái xe ở các nước tham gia công ước Vienna mà không phải học, thi lấy…