LỊCH HỌC LÝ THUYẾT tại Vũng Tàu   (BAN NGÀY)
MÔN HỌC THỜI GIAN HỌC  

7h30 đến 11h30

GIÁO VIÊN DẠY ĐỊA ĐIỂM NGÀY KIỂM TRA
Luật Giao thông  (Lý thuyết) Từ 19/10  

đến 25/10

Nguyễn Hoàng  93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Hệ thống báo hiệu) Từ 26/10  

đến 06/11

Trần Thọ Trường  93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Xử lý các tình huống giao thông) Từ 7/11  

đến 9/11 

Vũ Ngọc Hải 93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Hệ thống 450 câu hỏi Luật GTĐB) Từ 12/11  

đến 13/11

 Vũ Ngọc Hải 93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Ôn máy vi tính) Từ 14/11  

đến 16/11

Nguyễn Đào Anh Tuấn Trường TCN GTVT Lúc 9 giờ 16/11/2018
Chính trị đạo đức Từ 19/11  

đến 23/11

Nguyễn Thế Khải  93 Lý Thường Kiệt  Lúc 10 giờ

26/11/2018

Nghiệp vụ vận tải Từ 26/11 

 

đến 28/11 

Vương Hữu Việt  93 Lý Thường Kiệt   Lúc 10 giờ

29/11/2018

Kỹ thuật lái xe  Từ 29/11  

đến 5/12 

 Nguyễn Mai Gia 93 Lý Thường Kiệt  Lúc 10 giờ 6/12/201
Cấu tạo & sửa chữa ô tô Từ 6/12  

đến 12/12 

Vương Hữu Việt  93 Lý Thường Kiệt  Lúc 10 giờ 13/12/2018 
Luật Giao thông  (Lý thuyết) Từ 13/12  

đến 19/12

Vũ Ngọc Hải 93 Lý Thường Kiệt   
Luật Giao thông  (Hệ thống báo hiệu Từ 20/12  

đến 31/12

Trần Thọ Trường  93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Xử lý các tình huống giao thông) Từ 00/00  

đến 00/00

     
Luật Giao thông  (Hệ thống 450 câu hỏi Luật GTĐB) Từ 00/00  

đến 00/00

     
Luật Giao thông  (Ôn máy vi tính) Từ 00/00  

đến 00/00

  Trường TCN GTVT  
 Chính trị đạo đức Từ 00/00  

đến 00/0

  93 Lý Thường Kiệt   
 Nghiệp vụ vận tải Từ 00/00  

đến 00/00 

  93 Lý Thường Kiệt   
Kỹ thuật lái xe Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt  
Cấu tạo & sửa chữa ô tô Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt  

 

 

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT tại Vũng Tàu  (BAN ĐÊM)
MÔN HỌC THỜI GIAN HỌC  

18h30 đến 20h30

GIÁO VIÊN DẠY ĐỊA ĐIỂM NGÀY KIỂM TRA
Luật Giao thông  (Lý thuyết) Từ 04/10  

đến 11/10

Nguyễn Hoàng  93 Lý Thường Kiệt    
Luật Giao thông  (Hệ thống báo hiệu) Từ 12/10  

đến 25/10

Vũ Ngọc Hải 93 Lý Thường Kiệt   
Luật Giao thông  (Xử lý các tình huống giao thông) Từ 26/10  

đến 31/10 

Vũ Ngọc Hải 93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Hệ thống 450 câu hỏi Luật GTĐB) Từ 1/11  

đến 6/11

Vũ Ngọc Hải 93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Ôn máy vi tính) Từ 7/11  

đến 9/11 

Nguyễn Đào Anh Tuấn Trường TCN GTVT Lúc 18 giờ 30 9/11/2018 
Chính trị đạo đức  Từ 12/11 

 

đến 16/11

Nguyễn Thế Khải   93 Lý Thường Kiệt  Lúc 18 giờ 30 19/11/2018
Nghiệp vụ vận tải Từ 19/11  

đến 23/11

 Vương Hữu Việt   93 Lý Thường Kiệt Lúc 18 giờ 30 26/11/2018 
Kỹ thuật lái xe Từ 26/11  

đến 03/12

 Nguyễn Mai Gia 93 Lý Thường Kiệt Lúc 18 giờ 30 4/12/2018
Cấu tạo & sửa chữa ô tô Từ 4/12  

đến 11/12

Vương Hữu Việt  93 Lý Thường Kiệt Lúc 18 giờ 30 12/12/2018
 Luật Giao thông  (Lý thuyết)  Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt   
 Luật Giao thông  (Hệ thống báo hiệu)  Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt   
 Luật Giao thông  (Xử lý các tình huống giao thông)  Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt   
Luật Giao thông  (Hệ thống 450 câu hỏi Luật GTĐB) Từ 00/00  

đến 00/00 

   93 Lý Thường Kiệt  
Luật Giao thông  (Ôn máy vi tính)  Từ 00/00  

đến 00/00

  Trường TCN GTVT   
Chính trị đạo đức  Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt   
Nghiệp vụ vận tải Từ 00/00  

đến 00/00 

   93 Lý Thường Kiệt  
Kỹ thuật lái xe Từ 00/00 

đến 00/00 

  93 Lý Thường Kiệt   
Cấu tạo & sửa chữa ô tô  Từ 00/00  

đến 00/00

  93 Lý Thường Kiệt   

 

Lưu ý:

_ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ được nghỉ.

_ Học viên phải có đủ 5 bài kiểm tra mới được dự thi tốt nghiệp.

_ Học viên phải học từ đầu môn đến cuối môn học mới được kiểm tra môn học đó.

_ Học viên có thể học liên tục cả 5 môn và chọn 1 ngày để kiểm tra 5 môn đã học.