Lưu ý:

_ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ được nghỉ.

_ Học viên phải có đủ 5 bài kiểm tra mới được dự thi tốt nghiệp.

_ Học viên phải học từ đầu môn đến cuối môn học mới được kiểm tra môn học đó.

_ Học viên có thể học liên tục cả 5 môn và chọn 1 ngày để kiểm tra 5 môn đã học.