Để mở rộng các dịch vụ và thương mại. Trường Trung cấp nghề Giao thông – Vận tải cho các đối tác có nhu cầu đặt quảng cáo tại trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ số : (0254) 3859887