QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ NGOÀI GIỜ

(Khi có nhu cầu thuê xe tập lái để tập, học viên có thể đăng ký thuê xe tập lái với điều kiện phải có giáo viên dạy lái theo xe hướng dẫn )

BẢNG GIÁ THUÊ CÁC LOẠI XE

STTHẠNG XE, LOẠI XEMỨC THU

(Đ/GIỜ)

1Hạng B: Xe tải KIA 1,25 tấn180.000 đồng
2Hạng B: Xe du lịch 5 chỗ ngồi220.000 đồng
3Hạng B: Xe du lịch 7 chỗ ngồi (kể cả xe số tự động)250.000 đồng
4Hạng C: Xe tải KIA 5,5 tấn250.000 đồng
5Hạng D: Xe HUYNDAI 25 chỗ ngồi250.000 đồng