QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ NGOÀI GIỜ

(Khi có nhu cầu thuê xe tập lái để tập, học viên có thể đăng ký thuê xe tập lái với điều kiện phải có giáo viên dạy lái theo xe hướng dẫn )

BẢNG GIÁ THUÊ CÁC LOẠI XE

STT HẠNG XE, LOẠI XE MỨC THU

(Đ/GIỜ)

1 Hạng B: Xe tải KIA 1,25 tấn 180.000 đồng
2 Hạng B: Xe du lịch 5 chỗ ngồi 220.000 đồng
3 Hạng B: Xe du lịch 7 chỗ ngồi (kể cả xe số tự động) 250.000 đồng
4 Hạng C: Xe tải KIA 5,5 tấn 250.000 đồng
5 Hạng D: Xe HUYNDAI 25 chỗ ngồi 250.000 đồng