CƠ CẤU TỔ CHỨC

Từ khi mới thành lập, nhà Trường chỉ có 05 CB-VC, giáo viên, hoạt động dạy nghề với 04 phương tiện xe ô tô cũ kỹ, tự trang trãi mua sắm, Nhà nước chưa đầu tư.

Đến nay nhân sự Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát triển lên đến 90 người, trình độ gồm; 03 Thạc sỹ, 39 đại học, 01 cao đẳng, 24 trung cấp nghề, còn lại là công nhân kỹ thuật lành nghề trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt nhà Trường đã xây dựng đào tạo được đội ngũ giáo viên là 75 người, có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, 100% đã qua lớp học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, đảm bảo tốt cho việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ các cấp trên giao.

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự gồm;
–       Ban Giám Hiệu.
–       Phòng Tổ chức – Hành chính.
–       Phòng Kỹ thuật – Vật tư.
–       Phòng Đào tạo.
–       Cơ sở 2 Bà Rịa.
–       Khoa Đào tạo lái xe cơ giới Đường bộ.
–       Khoa kinh tế.
–       Khoa cơ khí.
–       Đội Bảo vệ.