Tiền thân của Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nguyên trước đây là Trường Đào tạo lái xe được thành lập ngày 24/01/1989 theo Quyết định số 14-QĐ/TCCB của Ủy Ban Nhân Dân Đặc khu – Vũng Tàu – Côn Đảo.

Đến ngày 22/6/2000 được đổi tên thành Trường Công nhân Kỹ thuật – Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 2855/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nay Trường tiếp tục đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và bổ sung thêm chức năng đào tạo theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 24/03/2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường Trung cấp nghề GTVT có