Tiền thân của Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nguyên trước đây là Trường Đào tạo lái xe được thành lập ngày 24/01/1989 theo Quyết định số 14-QĐ/TCCB của Ủy Ban Nhân Dân Đặc khu – Vũng Tàu – Côn Đảo.

Đến ngày 22/6/2000 được đổi tên thành Trường Công nhân Kỹ thuật – Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 2855/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nay Trường tiếp tục đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và bổ sung thêm chức năng đào tạo theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 24/03/2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường Trung cấp nghề GTVT có trụ sở văn phòng làm việc tại 02 cơ sở:

Cơ sở 1: Số 369 đường 3/2, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: Phòng hành chính: (02543) 859 887

                   Phòng đào tạo:      (02543) 581 398

 
Cơ sở 2: Số 566 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: (02543) 827 433

 

Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Thế Khải

Phó Hiệu trưởng:

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Đào tạo lái xe mô tô: A1, A2 và máy kéo: A4  do Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy phép đào tạo.
  • Đào tạo lái xe ô tô các hạng: B1, B2, C, D theo giấy phép hành đào tạo lái xe do Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cấp.
  • Đào tạo lái xe máy công trình: lu, xúc, ủi, ban, nâng, cẩu.
  • Đào tạo nâng dấu lái xe ô tô các hạng: B1 -> B2 ; B2 -> C ; C -> D ; B2 -> D theo giấy phép hành đào tạo lái xe do Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cấp.