HỌC TRỰC TUYẾN

Để đảm bảo những học viên đang đi làm có đủ kiến thức dù không trực tiếp lên lớp học. Trường Trung cấp nghề GTVT cung cấp các video bài giảng của từng môn học. Học viên click vào nút xem để học.  Xem

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu môn Chính trị và đạo đức người lái xe —> Click xem

Tài liệu môn Cấu tạo và sửa chữa ô tô thông thường  —> Click xem

Tài liệu môn Kỹ thuật lái xe —> Click xem

Tài liệu môn Nghiệp vụ vận tải —> Click xem

Tài liệu môn Luật giao thông đường bộ —> Click xem

 

LUYỆN THI LUẬT GIAO THÔNG TRỰC TUYẾN

Luyện thi 150 câu luật Giao thông đường bộ ( lái xe mô tô hạng A1 ) —> Click vào đây để luyện thi

Luyện thi 365 câu luật Giao thông đường bộ ( lái xe mô tô hạng A2 ) —> Click vào đây để luyện thi

Luyện thi luật Giao thông đường bộ ( lái xe mô tô hạng A4) —> Click vào đây để luyện thi

Luyện thi 450 câu luật Giao thông đường bộ ( lái xe ô tô hạng B1 số tự động) —> Click vào đây để luyện thi

Luyện thi 450 câu luật Giao thông đường bộ ( lái xe ô tô hạng B2) —> Click vào đây để luyện thi

Luyện thi 450 câu luật Giao thông đường bộ ( lái xe ô tô hạng C) —> Click vào đây để luyện thi

Luyện thi 450 câu luật Giao thông đường bộ ( lái xe ô tô hạng D) —> Click vào đây để luyện thi