Luyện thi 150 câu Luật Giao thông đường bộ cho hạng xe A1

Phần luyện thi bao gồm:

_ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu (1 ->75)

_ Văn hóa , đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu (76 -> 80)

_ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ câu (81 -> 115)

_ Giải các thế sa hình từ câu (116 -> 150)

Chúc các bạn học tập và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.

Thời gian làm bài 20 phút

Điểm đạt tối thiểu là 16/20 câu

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Ôn tập từ câu 1 đến 150

Luyện thi 150 câu Luật Giao thông đường bộ cho hạng xe A1

Phần luyện thi bao gồm:

_ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu (1 ->75)

_ Văn hóa , đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu (76 -> 80)

_ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ câu (81 -> 115)

_ Giải các thế sa hình từ câu (116 -> 150)

Chúc các bạn học tập và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.

Đề thi thử chọn ngẫu nhiên 20 câu

Thời gian làm bài 20 phút

Điểm đạt tối thiểu là 16/20 câu

Chúc các bạn làm bài thi tốt