Tuyển giáo viên dạy lái xe ô tô

Yêu cầu:

_ Có bằng trung cấp trở lên

_ Có bằng lái xe ô tô B2 trở lên và có thời gian lái xe tối thiểu 3 năm.

 Hồ sơ nộp về phòng Tổ chức-Hành chính tại cơ sở 1 thành phố Vũng Tàu.

Hotline: 0918296710